Thông tin mới về Triumph

MC Anh Tuấn âm thầm đón "vợ mới" Triumph Street Triple RS 2018 trong đêm19:10:2017 | 08:45:00

MC Anh Tuấn âm thầm đón "vợ mới" Triumph Street Triple RS 2018 trong đêm

MC Anh Tuấn đã có một đêm khó ngủ khi đón người "vợ mới" là mẫu xe naked bike Triumph Street Triple 2018.

12