Mazda CX-8 đã được lắp ráp tại Việt Nam, chờ ngày mở bán đấu Hyundai Santa Fe Mazda CX-8 đã được lắp ráp tại Việt Nam, chờ ngày mở bán đấu Hyundai Santa Fe

Mẫu SUV 7 chỗ Mazda CX-8 là sản phẩm lắp ráp trong nước tiếp theo của THACO, được định vị trên CX-5 cả về công năng sử dụng và tầm giá.