Ra mắt chưa lâu, Mazda CX-5 và CX-8 đồng loạt tăng giá niêm yết, cao nhất 50 triệu đồng

Ra mắt chưa lâu, Mazda CX-5 và CX-8 đồng loạt tăng giá niêm yết, cao nhất 50 triệu đồng

Mức tăng giá của các phiên bản Mazda CX-5 và CX-8 không đồng đều, thấp nhất 30 triệu và cao nhất 50 triệu đồng. Bù lại, mẫu CX-5 lại đang được khuyến mại sâu.