Nhìn đèn đoán xe, xem độ hiểu biết về phân khối lớn của bạn tới đâu?

Mỗi mẫu xe phân khối lớn đều có một thiết kế đèn đặc trưng, và liệu bạn có đủ am hiểu để nhận biết tất cả?