Thông tin mới về SUV siêu sang

Chiếc SUV siêu sang Mercedes-Maybach G650 Landaulet đầu tiên lên sàn đấu giá11:09:2017 | 11:45:49

Chiếc SUV siêu sang Mercedes-Maybach G650 Landaulet đầu tiên lên sàn đấu giá

Chiếc SUV siêu sang Mercedes-Maybach G650 Landaulet này được ước tính sẽ có giá hơn 600.000 Euro, tương đương 750.000 USD hay 16,3 tỷ Đồng.