Thông tin mới về xe hiệu suất cao

Polestar 1 - Cách Volvo đáp trả Mercedes-AMG và BMW M18:10:2017 | 14:46:41

Polestar 1 - Cách Volvo đáp trả Mercedes-AMG và BMW M

Ngày 18/10, Polestar chính thức vén màn mẫu xe đầu tiên kể từ khi được đứng độc lập như một thương hiệu, thay vì là nhánh con của Volvo trong suốt hơn 20 năm qua: Polestar 1.

12