Thông tin mới về

Ducati 959 Panigale lăn bánh hơn 6.500km rao bán lại giá chỉ hơn 400 triệu đồng02:02:2018 | 20:00:00

Ducati 959 Panigale lăn bánh hơn 6.500km rao bán lại giá chỉ hơn 400 triệu đồng

Chiếc siêu mô tô Ducati 959 Panigale biển số Hà Nội, đã lăn bánh 6.500 km đang được chủ nhân rao bán lại với giá hơn 400 triệu đồng.