Thông tin mới về

Diện kiến siêu mô tô Madboxer dùng động cơ Subaru WRX06:10:2017 | 15:35:40

Diện kiến siêu mô tô Madboxer dùng động cơ Subaru WRX

Madboxer là sản phẩm của một thợ độ xe New Zealand, với trang bị động cơ Boxer tăng áp kép, dung tích 2,5 lít lấy từ Subaru WRX.