Thông tin mới về Aston Martin V8 Vantage

Lamborghini Murcielago xanh cốm "đồng nát" vẫn được cho đấu giá28:04:2017 | 07:56:00

Lamborghini Murcielago xanh cốm "đồng nát" vẫn được cho đấu giá

Cứ ngỡ với ngoại hình không thể cứu chữa được nữa, siêu xe Murcielago xanh cốm sẽ được “bán tống, bán tháo” với giá bèo, tuy nhiên, chủ nhân của "siêu bò" này vẫn đưa lên sàn đấu giá.