Thông tin mới về xe trưng bày

Giảm giá phản tác dụng, dịch vụ của các hãng xe tại Việt Nam tụt dốc01:12:2017 | 07:15:00

Giảm giá phản tác dụng, dịch vụ của các hãng xe tại Việt Nam tụt dốc

Theo đánh giá của J.D. Power, chỉ số hài lòng khách hàng chung của các hãng ô tô tại Việt Nam đều giảm trong năm 2017. Trong đó, Honda, Mazda, Chevrolet tụt dốc không phanh; Toyota vẫn giữ vị trí thứ nhất.