Thông tin mới về xe gia đình

Xe gia đình với cốp siêu rộng Hyundai Elantra GT 2018 có giá tốt05:08:2017 | 20:00:00

Xe gia đình với cốp siêu rộng Hyundai Elantra GT 2018 có giá tốt

Tại thị trường Mỹ, mẫu xe dành cho các gia đình Hyundai Elantra GT 2018 có giá khởi điểm từ 20.235 USD, tương đương 460 triệu Đồng.