Thông tin mới về suv lai coupe

Mercedes-Benz bổ sung phiên bản đặc biệt cho GLE Coupe15:06:2017 | 12:03:32

Mercedes-Benz bổ sung phiên bản đặc biệt cho GLE Coupe

Nói là phiên bản đặc biệt nhưng Mercedes-Benz GLE Coupe OrangeArt Edition thực tế lại không có quá nhiều thay đổi so với xe tiêu chuẩn.