Thông tin mới về Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA 45 AMG tông vào cửa nhà dân lúc nửa đêm05:10:2017 | 08:00:00

Mercedes-Benz GLA 45 AMG tông vào cửa nhà dân lúc nửa đêm

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy, cửa nhà dân bị biến dạng nặng nề, trong khi đó, chiếc Mercedes GLA 45 AMG chỉ bị hư hỏng nhẹ đầu xe.

12