Thông tin mới về McLaren 650S Spider

Xem Cường "Đô-la" đóng và mở mui siêu xe McLaren 650S Spider khi đang chạy18:09:2017 | 08:00:00

Xem Cường "Đô-la" đóng và mở mui siêu xe McLaren 650S Spider khi đang chạy

Không chỉ gây ấn tượng với bộ áo crôm sáng loáng, siêu xe McLaren 650S Spider do Cường "Đô-la" điều khiển còn thu hút sự chú ý người đi đường khi đóng và mở mui xe trên phố.