Thông tin mới về McLaren 650S Spider

5 ngày đuổi theo siêu xe tại Car & Passion 2018 như thế nào?12:03:2018 | 07:40:47

5 ngày đuổi theo siêu xe tại Car & Passion 2018 như thế nào?

Lái siêu xe chắc chắn phấn khích nhưng ngồi trên siêu xe thì không quá thoải mái chứ chưa nói tới tác nghiệp từ trong xe.