Thông tin mới về

Đi tìm hãng xe hấp dẫn nhất tại Mỹ năm 201731:07:2017 | 12:46:37

Đi tìm hãng xe hấp dẫn nhất tại Mỹ năm 2017

Theo nghiên cứu của J.D. Power, Porsche là hãng xe hấp dẫn nhất tại Mỹ trong năm 2017, hơn Genesis, BMW, Audi và Mercedes-Benz.