Thông tin mới về hàng hiếm

Đây là 1 trong 80 chiếc Ferrari 599 SA Aperta có giá bán gần chạm ngưỡng mức 2 triệu đô07:10:2017 | 14:34:09

Đây là 1 trong 80 chiếc Ferrari 599 SA Aperta có giá bán gần chạm ngưỡng mức 2 triệu đô

Chiếc Ferrari 599 SA Aperta này chỉ mới lăn bánh hơn 2.000 km và được cho "lên sàn" với mức giá 1,9 triệu đô, tương đương 43 tỷ Đồng.

12