Thông tin mới về Audi R8 V10

Audi R8 V10 Plus từng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng tái xuất trên phố05:01:2018 | 09:00:00

Audi R8 V10 Plus từng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng tái xuất trên phố

Mẫu siêu xe Audi từng được bộ đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng cầm lái đã xuất hiện trở lại trên phố Sài Gòn.

12