Thông tin mới về xe sedan

Lần đầu bắt gặp sedan thể thao Genesis G70 trên đường phố05:09:2017 | 19:30:00

Lần đầu bắt gặp sedan thể thao Genesis G70 trên đường phố

Genesis G70 là mẫu sedan thể thao hoàn toàn mới, được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Kia Stinger và sẽ ra mắt vào ngày 15/9 tới đây.