Thông tin mới về siêu xe cũ

Siêu xe hiếm nhưng đã qua sử dụng Ferrari Sergio có giá "không tưởng"07:08:2017 | 11:31:08

Siêu xe hiếm nhưng đã qua sử dụng Ferrari Sergio có giá "không tưởng"

Chiếc siêu xe Ferrari Sergio mới chạy 73 dặm (118 km) hiện đang được rao bán với giá lên đến 4,3 triệu Euro hay 115,3 tỷ Đồng.

12