Thông tin mới về xe dành riêng cho trung quốc

Jaguar XEL - Lựa chọn mới cho nhà giàu Trung Quốc13:10:2017 | 17:07:27

Jaguar XEL - Lựa chọn mới cho nhà giàu Trung Quốc

Chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, Jaguar XEL cạnh tranh với những đối thủ như Audi A4L, BMW 3-Series Li và Mercedes C-Class L.

123