Thông tin mới về xe an toàn

Trực tiếp: Ford Việt Nam là gian hàng duy nhất không đem đến sản phẩm mới nào01:08:2017 | 20:03:20

Trực tiếp: Ford Việt Nam là gian hàng duy nhất không đem đến sản phẩm mới nào

Không ra mắt một sản phẩm mới hay xe concept nào, Ford Việt Nam trưng bày toàn bộ các dòng xe hiện có, với tiêu điểm là mẫu Ford Explorer cùng cam kết duy trì sản xuất lâu dài ở Việt Nam.

12