Thông tin mới về Tổng thống Mỹ

Hãng xe Trung Quốc gặp rắc rối vì thương hiệu giống họ Tổng thống Donald Trump22:04:2017 | 14:10:13

Hãng xe Trung Quốc gặp rắc rối vì thương hiệu giống họ Tổng thống Donald Trump

Hãng xe Trung Quốc này phải tính đến việc đổi tên khi thâm nhập vào thị trường Mỹ vì thương hiệu trùng với họ của Tổng thống Donald Trump.

12