Thông tin mới về suzuki vitara

Chàng sinh viên 21 tuổi tự kiếm tiền mua ô tô tặng bố27:12:2017 | 17:00:00

Chàng sinh viên 21 tuổi tự kiếm tiền mua ô tô tặng bố

"Kiếm tiền cũng là để cho bố mẹ đỡ vất vả, mình đã có mong muốn mua ô tô tặng bố từ nhỏ, nhưng nửa năm trở lại đây bản thân mới thực sự quyết tâm" - Lộc chia sẻ.