Thông tin mới về suzuki vitara

Suzuki Vitara sắp gắn logo Toyota08:08:2018 | 15:00:00

Suzuki Vitara sắp gắn logo Toyota

Việc hợp tác với Suzuki cho phép Toyota mượn trực tiếp một số dòng xe của thương hiệu này để bán ra ở các thị trường đang phát triển.

12