Thông tin mới về McLaren P1 GTR

Những hình ảnh đẹp về dàn siêu xe triệu USD tại tuần lễ xe Monterey 201723:08:2017 | 08:00:00

Những hình ảnh đẹp về dàn siêu xe triệu USD tại tuần lễ xe Monterey 2017

Tất cả những hãng xe danh tiếng trên thế giới đều có đại diện tại sự kiện Monterey Car Week 2017 diễn ra ở Mỹ.