Thông tin mới về Honda Lead

Tài xế rẽ phải không quan sát, xe tải cuốn người phụ nữ đi Honda Lead vào gầm10:08:2017 | 14:15:00

Tài xế rẽ phải không quan sát, xe tải cuốn người phụ nữ đi Honda Lead vào gầm

Chiếc xe tải bất ngờ rẽ phải đã cuốn người phụ nữ điều khiển chiếc xe Honda Lead đang đi thẳng vào gầm khiến nạn nhân bị gãy chân.

12