Thông tin mới về gm

Tập đoàn GM thay đổi cơ cấu hoạt động tại Đông Nam Á23:08:2017 | 14:34:56

Tập đoàn GM thay đổi cơ cấu hoạt động tại Đông Nam Á

Với việc hợp nhất các thị trường trong khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và thị trường phân phối về tay một Chủ tích GM Đông Nam Á duy nhất. Tập đoàn GM kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

123