Thông tin mới về Ferrari California

Số phận lận đận của 4 siêu xe Ferrari California tại Việt Nam09:11:2017 | 19:30:00

Số phận lận đận của 4 siêu xe Ferrari California tại Việt Nam

Tai nạn, rao bán, vào Nam ra Bắc, liên tục đổi chủ là số phận của 4 chiếc siêu xe mui trần Ferrari California tại Việt Nam hiện nay.

12