Thông tin mới về Ferrari California

Nhiều siêu xe và xe thể thao chìm trong nước lũ sau cơn bão Harvey tại Mỹ31:08:2017 | 08:57:14

Nhiều siêu xe và xe thể thao chìm trong nước lũ sau cơn bão Harvey tại Mỹ

Dodge Viper hay Porsche 996 Classic bị nước lũ gần như nhấn chìm, trong khi đó, siêu xe Ferrari California và Dodge Charger SRT bị nước lũ ngập đến nửa bánh xe.

12