Thông tin mới về Cảnh sát Dubai

Chán siêu xe, cảnh sát Dubai tậu hẳn mô tô bay làm xe tuần tra14:10:2017 | 16:57:27

Chán siêu xe, cảnh sát Dubai tậu hẳn mô tô bay làm xe tuần tra

Mô tô bay của cảnh sát Dubai có tên Hoversurf Scorpion, sở hữu trọng tải tối đa 300 kg, tốc độ cực đại 70 km/h và thời gian bay từ 20-25 phút.