Thông tin mới về xe Chevrolet

Người đàn ông đổ bê tông vào nội thất ô tô của vợ để trả thù15:04:2017 | 14:04:25

Người đàn ông đổ bê tông vào nội thất ô tô của vợ để trả thù

Người đàn ông làm như vậy là để trả thù việc vợ đã tự ý đổi họ của mình để tham gia một chương trình khuyến mại tại siêu thị.

12