Thông tin mới về triển lãm eicma 2017

BMW vén màn đối thủ tiềm năng của "ông vua đường trường" Honda Goldwing 201814:11:2017 | 19:22:00

BMW vén màn đối thủ tiềm năng của "ông vua đường trường" Honda Goldwing 2018

BMW K1600 Grand America 2018 - đối thủ trực tiếp của Honda Goldwing 2018 - đã được giới thiệu trong triển lãm EICMA 2017 vừa qua với nhiều trang bị hiện đại.

12