Thông tin mới về Toyota Camry 2018

Toyota Camry 2018 có thể tránh được tai nạn ở vận tốc 40 km/h05:10:2017 | 14:45:37

Toyota Camry 2018 có thể tránh được tai nạn ở vận tốc 40 km/h

Mẫu sedan cỡ trung Toyota Camry 2018 đã được Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ đánh giá an toàn ở mức cao nhất.