Thông tin mới về tay đua công thức 1

Sau khi gặp tai nạn, tay đua Công thức 1 sẽ được đưa ra khỏi xe như thế nào?29:07:2017 | 10:30:38

Sau khi gặp tai nạn, tay đua Công thức 1 sẽ được đưa ra khỏi xe như thế nào?

Quy trình đưa một tay đua Công thức 1 ra khỏi xe trong tình huống khẩn cấp vô cùng đặc biệt và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.