Thông tin mới về sedan cỡ trung

Sedan cỡ trung Hồng Kỳ L3 bị bắt gặp trên đường phố09:11:2017 | 11:33:56

Sedan cỡ trung Hồng Kỳ L3 bị bắt gặp trên đường phố

Khi xuất hiện trên đường phố Trung Quốc, chiếc sedan cỡ D Hồng Kỳ L3 không hề được ngụy trang bên ngoài.