Thông tin mới về scooter điện

Bộ đôi Honda PCX Hybrid và PCX Electric được vén màn, sẽ bán vào năm sau26:10:2017 | 19:31:00

Bộ đôi Honda PCX Hybrid và PCX Electric được vén màn, sẽ bán vào năm sau

Một trong những bất ngờ của triển lãm Tokyo năm nay chính là cặp đôi scooter Honda PCX Hybrid và chạy điện hoàn toàn mới.