Thông tin mới về ford ranger wildtrak

Ranger Wildtrak ra bản động cơ nhỏ 2.2L, giá rẻ hơn25:05:2017 | 16:51:00

Ranger Wildtrak ra bản động cơ nhỏ 2.2L, giá rẻ hơn

Ford Ranger Wildtrak 2.2L AT 4x4 và Wildtrak 2.2L AT 4x2 với nâng cấp hệ thống dẫn đường mới sẽ có giá bán lẻ lần lượt là 866 và 837 triệu Đồng.