Thông tin mới về Ducati Scrambler

Chi tiết Triumph Street Scrambler giá 365 triệu Đồng, đối thủ nặng ký của Ducati Scrambler tại Việt Nam25:09:2017 | 11:10:00

Chi tiết Triumph Street Scrambler giá 365 triệu Đồng, đối thủ nặng ký của Ducati Scrambler tại Việt Nam

So với mức giá bán của các công ty nhập khẩu tư nhân đưa về nước trước đó, Triumph Street Scrambler được phân phối chính hãng với mức giá rẻ hơn khoảng 75 triệu Đồng.

123