Thông tin mới về bộ sưu tập xế cổ

Gặp gỡ doanh nhân sở hữu bộ sưu tập xế cổ trị giá khoảng 1.173 tỷ Đồng28:08:2017 | 16:19:41

Gặp gỡ doanh nhân sở hữu bộ sưu tập xế cổ trị giá khoảng 1.173 tỷ Đồng

Với hơn 350 chiếc xe có tổng giá trị khoảng 40 triệu Bảng (1.173 tỷ Đồng), đây là một trong những bộ sưu tập xế hộp quan trọng nhất trên toàn châu Âu.