Thông tin mới về xe suv

Khám phá gói an toàn Co-Pilot360 “tiên tiến nhất trên thị trường” sắp phổ cập trên xe Ford18:03:2018 | 18:03:00

Khám phá gói an toàn Co-Pilot360 “tiên tiến nhất trên thị trường” sắp phổ cập trên xe Ford

Ford cho biết tất cả xe mới của hãng sẽ sở hữu gói an toàn Co-Pilot360 “tiên tiến nhất trên thị trường” ở dạng tiêu chuẩn.