Thông tin mới về thử nghiệm an toàn

Mazda CX-5 2017 gây ấn tượng với điểm số an toàn "cao ngất"17:07:2017 | 17:21:30

Mazda CX-5 2017 gây ấn tượng với điểm số an toàn "cao ngất"

Mẫu crossover cỡ C Mazda CX-5 2017 đã được đánh giá "Tốt" ở cả 5 bài thử nghiệm an toàn do Viện bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ đưa ra.

12