Thông tin mới về Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe

Cận cảnh chiếc Rolls-Royce tham gia hành trình siêu xe Gumball 3000 của Hoàng thân Qatar10:06:2017 | 10:33:23

Cận cảnh chiếc Rolls-Royce tham gia hành trình siêu xe Gumball 3000 của Hoàng thân Qatar

Chiếc xế mà Hoàng thân Qatar Mohammed bin Abdulla Al Thani sẽ dùng để tham gia hành trình siêu xe Gumball 3000 năm nay là Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

12