David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào?
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 1.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 2.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 3.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 4.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 5.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 6.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 7.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 8.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 9.
David Beckham sở hữu những mẫu xe đặc biệt nào? - Ảnh 10.

Đồ hoạ: Tom

Xem thêm nhiều Photo Story thú vị khác tại [ĐÂY]