Thông tin mới về porsche 918 spyder

Porsche 918 Spyder đầu tiên trên thế giới mang bộ áo Voodoo Blue chuẩn bị được cho "lên sàn"10:10:2017 | 15:18:00

Porsche 918 Spyder đầu tiên trên thế giới mang bộ áo Voodoo Blue chuẩn bị được cho "lên sàn"

Porsche 918 Spyder mang ngoại thất xanh Voodoo chỉ mới lăn bánh gần 2.000 km, siêu xe này sẽ được đấu giá vào ngày 19/10 và dự kiến sẽ trở thành chiếc 918 Spyder có giá bán cao nhất từ trước đến nay.