Thông tin mới về màu sơn xe

Lexus LC 2018 mang màu sơn đặc biệt được phát triển trong suốt 15 năm10:10:2017 | 10:33:23

Lexus LC 2018 mang màu sơn đặc biệt được phát triển trong suốt 15 năm

Màu sơn mà hãng Lexus đã phát triển suốt 15 năm có tên Structural Blue, được lấy cảm hứng thiết kế từ loài bướm Morpho ở Bắc và Nam Mỹ.