Thông tin mới về Honda Odyssey

Điểm mặt những mẫu xe giảm giá sâu nhưng vẫn ế ẩm trong tháng 8/201715:09:2017 | 11:31:15

Điểm mặt những mẫu xe giảm giá sâu nhưng vẫn ế ẩm trong tháng 8/2017

Dù được giảm giá rất sâu, từ 10 - 200 triệu nhưng cá mẫu xe như Honda Odyssey, Zuzuki Grand Vitara hay Suzuki Mirage vẫn có doanh số rất thấp trong tháng 8 vừa rồi.

12