Những mẫu xe có doanh số bằng 0 tại Việt Nam trong tháng 5/2018
Những mẫu xe có doanh số bằng 0 tại Việt Nam trong tháng 5/2018 - Ảnh 1.

Nguồn tham khảo số liệu: VAMA

Đồ họa: Hoàng Anh

Tổng hợp: Tee Anh