Mới đây, Autoguide vừa đăng tải thống kê của trang iSeeCars về 15 chiếc xe có thể được sử dụng tới 15 năm tuổi. Thống kê này dựa trên 750.000 xe sản xuất trong giai đoạn từ năm 1981 - 2003. Kết quả khá bất ngờ là chỉ có các thương hiệu của Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong danh sách.

1. Toyota Highlander

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 1.

Khoảng 18,5% chủ sở hữu mẫu Toyota Highlander sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 2,5 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

2. Toyota Prius

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 2.

Khoảng 16,2% chủ sở hữu mẫu Toyota Prius sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 2,2 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

3. Toyota Sienna

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 3.

Khoảng 16,1% chủ sở hữu mẫu Toyota Sinenna sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 2,2 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

4. Honda Pilot

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 4.

Khoảng 15,3% chủ sở hữu mẫu Honda Pilot sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 2 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

5. Toyota Tundra

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 5.

Khoảng 14,1% chủ sở hữu mẫu Toyota Tundra sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,9 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

6. Toyota Sequoia

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 6.

Khoảng 13,5% chủ sở hữu mẫu Toyota Sequoia sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,8 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

7. Toyota Tacoma

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 7.

Khoảng 13,4% chủ sở hữu mẫu Toyota Tacoma sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,8 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

8. Honda Odyssey

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 8.

Khoảng 12,6% chủ sở hữu mẫu Honda Odyssey sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,8 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

9. Honda CR-V

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 9.

Khoảng 12,4% chủ sở hữu mẫu Honda CR-V sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,7 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

10. Subaru Forester

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 10.

Khoảng 12,1% chủ sở hữu mẫu Subaru Forester sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,6 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

11. Toyota RAV4

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 11.

Khoảng 12,1% chủ sở hữu mẫu Toyota RAV4 sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,6 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

12. Toyota Camry

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 12.

Khoảng 11,5% chủ sở hữu mẫu Toyota Camry sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,5 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

13. Acura MDX

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 13.

Khoảng 11,4% chủ sở hữu mẫu Acura MCX sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,5 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

14. Toyota 4Runner

 Đây là những chiếc ô tô mà khi mua có thể dùng được hơn 15 năm - Ảnh 14.

Khoảng 11,2% chủ sở hữu mẫu Toyota 4Runner sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,5 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.

Khoảng 10,8% chủ sở hữu mẫu Toyota Avalon sử dụng mẫu xe trong 15 năm hoặc hơn, cao hơn 1,4 lần tỷ lệ chung của ngành công nghiệp ô tô.