Thông tin mới về honda civic thế hệ mới

Honda Civic thế hệ mới đắt khách ngay trong tháng đầu bán ra tại Việt Nam08:02:2017 | 12:34:00

Honda Civic thế hệ mới đắt khách ngay trong tháng đầu bán ra tại Việt Nam

Trong tháng 1/2017 vừa qua, đã có tổng cộng 232 chiếc Honda Civic thế hệ mới được giao cho khách hàng tại Việt Nam.

12