Thông tin mới về biker

Nữ biker 8X chạy xuyên Việt trên Kawasaki Ninja 300: Đi để thử thách bản thân08:03:2018 | 07:44:53

Nữ biker 8X chạy xuyên Việt trên Kawasaki Ninja 300: Đi để thử thách bản thân

Nữ biker 8X Hà Nội vừa có chuyến xuyên Việt đáng nhớ với tổng quãng đường lên đến 2.700km trên chiếc Kawasaki Ninja 300. Một nửa chặng đường, cô đã chạy một mình.