Thông tin mới về Aston Martin DB9

8 lựa chọn "nhẹ ký" hơn thay thế BMW 8-Series 201927:06:2018 | 09:00:00

8 lựa chọn "nhẹ ký" hơn thay thế BMW 8-Series 2019

8 mẫu coupe hạng sang dưới đây dù chưa đạt đến tầm giá 6 chữ số của BMW 8-Series 2019 nhưng vẫn đủ sức mang lại cho chủ sở hữu của mình những giá trị thượng thừa.

12