Thông tin mới về yamaha grande

Cục Quản lý cạnh tranh vào cuộc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước vụ việc Yamaha Grande sửa mãi không xong16:08:2017 | 10:43:00

Cục Quản lý cạnh tranh vào cuộc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước vụ việc Yamaha Grande sửa mãi không xong

Người tiêu dùng Việt đã hình thành thói quen phản ánh hiện tượng lỗi của xe đến Cục Quản lý cạnh tranh để được bảo vệ quyền lợi một cách chính đáng của mình.

12