Thông tin mới về xe off-road

Khi siêu xe bị biến thành xe off-road hạng nặng28:02:2018 | 17:00:00

Khi siêu xe bị biến thành xe off-road hạng nặng

Siêu xe và off-road vốn không phải hai khái niệm có thể đứng cạnh nhau. Tuy nhiên, đó là đời thực. Còn với trí tưởng tượng của các họa sỹ thì có gì là không thể?