Thông tin mới về xe Đức

Porsche 911 Carrera T 2018 - Mẫu 911 nhẹ nhất từ trước đến nay23:10:2017 | 15:02:33

Porsche 911 Carrera T 2018 - Mẫu 911 nhẹ nhất từ trước đến nay

Nhờ sử dụng hệ thống khung gầm nhẹ cộng với lược bỏ một số trang bị thừa, chiếc Porsche 911 Carrera T 20198 đã giảm đc 20kg.